One Plug 30W PD 快速充電器

UM17

$129.00

可提供 Unit A, 4/F, Cheung Lung Industrial Building, 10 Cheung Yee Street 的取貨服務

通常會在 2-4 工作天內準備就緒(*預訂貨品除外)

  • 產品介紹
  • 產品規格
  • 產品手冊

產品型號


UM17

輸入 100-240V ~50/60Hz (0.8A max.)
USB-C 輸出 5V/ 3A, 9V/ 3A*, 12V/ 2.5A*,15V/ 2A*,20V/ 1.5A* (30W)
* 僅適用於兼容設備。
總輸出 30W (max.)
尺寸 74 x 40 x 49.4 毫米(含插腳)
重量 65克